• Onbekende stof analyseren en onderzoeken
  • Chemisch onderzoek, onbekende stof onderzoeken

Chemisch onderzoek / Chemische analyse voor bedrijven


Twijfelt u over de samenstelling van een substantie/product? Wenst u een onbekende stof te laten identificeren? Of vermoedt u productvervalsing?

Met behulp van diverse chemische technieken en onderzoeksmethoden is het Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau (NFO) in staat om de samenstelling van producten te bepalen en onbekende substanties te analyseren.

Een chemisch onderzoek kan zowel antwoord geven op kwalitatieve en kwantitatieve vraagstukken. De chemische dienstverlening wordt uitgevoerd conform erkende richtlijnen en dit resulteert erin dat u onze onderzoeksrapporten kunt gebruiken als bewijsmateriaal in juridische procedures.

Enkele voorbeelden van onderzoeksmaterialen zijn:  cosmetische-  en farmaceutische producten, voedingsmiddelen, vloeistoffen, poeders, vaste stoffen, grondmonsters en lucht. Deze onderzoeksmaterialen kunnen onderzocht worden door middel van toepassing van verschillende technieken. Onder meer de volgende technieken worden toegepast: GC-MS, LC-MS, HPLC-MS.

Voorbeelden van onderzoeksvragen:

      - Is de samenstelling van het product/substantie conform de geleverde productomschrijving?
      - Met welke onbekende stof hebben wij te maken?
      - Zijn er toxische stoffen aanwezig in de lucht?
      - Zijn er pesticiden aanwezig in het grondmonster?
      - Zitten er schadelijke stoffen in het voedsel?

 

Procedure

Wanneer u een beroep wenst te doen op onze chemische dienstverlening wordt in overleg met de forensisch adviseur uw onderzoeksvraag besproken. Voorafgaand aan het onderzoek ontvangt u inzicht in de onderzoeksmogelijkheden en onderzoekskosten. De tijdsduur voor het onderzoek en het opstellen van een rapportage bedraagt ongeveer drie - vier weken.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 035 - 82 00 347 of door ons formulier in te vullen.

Contact

Nationaal Forensisch
Onderzoeksbureau

Koos Postemalaan 6,
Media Park, Media Gateway B
1217 ZC Hilversum

Telefoon: 035 8200347

E-mail: info@nfob.nl

Neem contact met ons op

Chemisch onderzoek onbekende stof onderzoek product analyse

Referenties

  • Kalk Advocaten
  • Pellicaan Advocaten & Adviseurs
  • akd advocaten
  • IJsseldijk Corbeek
  • Beckers &  Bergmans Advocaten